"Wij passen nieuwe technieken en producten snel toe"

UIt Zoetermeerse Zaken, juni 2017

Sterker nog, Impact is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten die kunnen worden toegepast binnen het vakgebied van de fysiotherapie. "We willen onze cliënten daarmee 'state-of-the-art' zorg bieden en we willen ons onderscheiden van andere aanbieders van paramedische zorg. Maar we willen ook de ontwikkelingen in het vakgebied stimuleren, door ervaringen, metingen en resultaten terug te koppelen naar de leverancier of de wetenschap"

Aan het woord is dr. Annelies Pool. Zij is sinds 1988 als fysiotherapeut actief in Zoetermeer. Paramedisch Centrum Impact bestaat sinds 1998 en is ontstaan uit de fusie van twee fysiotherapiepraktijken. Inmiddels heeft Impact twee vestigingen (Seghwaert en Oosterheem) en zijn er in totaal 15 fysiotherapeuten en 3 assistenten actief. De fysiotherapeuten
zijn specialisten, vaak op Master-niveau. Men kan bij Impact niet alleen terecht voor 'reguliere' fysiotherapiebehandeling, maar ook voor manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, haptonomie, lymfedrainage en groepstherapie. We doen onderzoek met behulp van echo-diagnostiek
en bieden diverse trainingen aan {FitControl®, OutdoorFit en ZwangerFit®)."

HOOG RAPPORTCIJFER

We zijn uitgegroeid tot een flink paramedisch centrum," beaamt Geert Vlietstra, ook één van de fysiotherapeuten. "Dat biedt veel voordelen. We kunnen met elkaar overleggen over behandelingen, samenwerken en naar elkaar doorverwijzen. Onze dienstverlening wordt daar alleen maar beter van." Met gepaste trots vertelt hij dat de cliënten na hun behandeling een evaluatieformulier invullen en dat 'meer dan 200 cliënten gedurende de laatste twaalf maanden Impact waarderen met een rapportcijfer 8,8'.


BEDRIJFSMATIG WERKEN

Voor fysiotherapeuten is er heel wat veranderd sinds de fysiotherapie per 1 januari 2006 vrij toegankelijk werd en men zonder verwijzing door een huisarts naar een fysiotherapeut kan. "Voorheen bestond onze PR uit het onderhouden van goede relaties met huisartsen. Nog altijd vinden we een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere fysiotherapeuten in Zoetermeer en omstreken belangrijk, maar nu we bedrijfsmatig moeten werken, omvat onze PR zoveel meer. De omslag van patiënten naar cliënten betekende de omslag naar bedrijfsmatig
werken - naar ondernemen, met alles erop en eraan," vertelt Annelies.
"We willen daarbij onze cliënten echter niet 'binden: want het is in onze bedrijfsfilosofie verankerd om doelmatig te behandelen en dus niet langer dan nodig. We moeten 'winst' halen uit een goede naam. Tevreden cliënten zorgen veelal voor mond-tot-mondreclame."


STEEDS IN ONTWIKKELING

Leer je zonder bedrijfsmatige achtergrond het bedrijfsmatig werken door 'trial and error'? "Deels," bevestigt Annelies, "maar we hebben ook een adviseur geconsulteerd uit het bedrijfsleven, we hebben cursussen van MKB Nederland gevolgd, zoals 'Marktwerking in de zorg: en we zijn veel wijzer geworden van afstudeerprojecten die we hier hebben laten uitvoeren door HEAO-studenten Commerciële Economie. Maar het is alleen maar goed om te blijven leren. Als bedrijf binnen de Zoetermeerse gezondheidszorg zijn we sowieso steeds in ontwikkeling."
Impact - en ongetwijfeld ook andere fysiotherapiepraktijken - ziet zichzelf ook voor een andere uitdaging gesteld doordat de tarieven voor fysiotherapie de laatste tien jaar niet meer geïndexeerd zijn . "Om alle kosten te kunnen dekken, zijn we daarom voortdurend op zoek naar
andere geldstromen, bijvoorbeeld door naast fysiotherapie ook andere, aanverwante 'producten' aan te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de diverse trainingen {FitControl®, OutdoorFit en ZwangerFit®)," vertelt Vlietstra.

INNOVATIE

Bij Impact vindt men innovatie belangrijk. Daarom zijn een aantal fysiotherapeuten betrokken bij onderzoek, publicaties en {na)scholing."Wanneer we de laatste ontwikkelingen, technieken en producten bij onze behandelingen toepassen, moeten ze bijdragen aan de kwaliteit van de
zorg. Onze 'core business: de zorg, mag er in geen geval onder leiden: stelt Pool die naast fysiotherapeut bij Impact ook wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Amsterdam is. "Wij passen nu bijvoorbeeld virtual reality-technieken toe bij de behandeling van nekklachten
en we boeken daarmee zeer goede resultaten ." Heel eenvoudig uitgelegd wordt de aandacht van de cliënt met virtual reality afgeleid van de pijnprikkels. Hierdoor houdt hij zijn nek minder stijf (om zichzelf tegen pijn te beschermen) en zijn er meer bewegingen mogelijk. Volgens Annelies
zal virtual reality naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst een grote rol gaan vervullen in de fysiotherapie."Met toestemming van onze cliënten werken zij soms ook mee aan wetenschappelijk onderzoek.
Metingen, ervaringen en resultaten worden dan teruggekoppeld naar de leverancier of de wetenschap om de nieuwe techniek nog verder te verbeteren," vervolgt zij.


'BE GOOD AND TELL IT'

"Juist omdat we ons met die toepassing van de allernieuwste technieken in ons vakgebied onderscheiden van andere aanbieders, komt daar de bedrijfsmatige aanpak weer om de hoek. Want hoe laten wij onze (potentiële) cliënten weten dat onze dienstverlening 'state-of-the-art'
is?" Geert Vlietstra vertelt dat Impact zijn doelgroep op verschillende manieren benadert: "Behalve onze website - die goed gevonden kan worden dankzij SEO (Search Engine Optimizing) - hebben we digitale nieuwsbrieven. Ook organiseren we regelmatig informatie-avonden over verschillende onderwerpen die we aankondigen met advertentiesin de huis-aan-huisbladen en op een stoepbord voor de deur. Er draait een promotiefilmpje van Impact in het restaurant van het Lange Land Ziekenhuis en enige tijd geleden hebben we een eigen Impact wijkkrant huis-aan-huis verspreid. Tja, als je wilt dat cliënten voor jou kiezen, moet je er wel voor zorgen dat ze je kennen."

Nieuwe opzet medische fitness

Tegenwoordig is fitness niet alleen maar simpelweg aan de apparaten hangen. Apparaten zijn handig, maar minder functioneel. In het dagelijks leven vragen wij veel van ons lichaam en vooral ook veel van de coördinatie en stabiliteit van onze gewrichten. Dit kun je goed trainen door met losse gewichten te trainen en meer gebruik te maken van instabiele ondergronden. Onze medische fitness is hier dan ook op aangepast. Naast een op maat gemaakt persoonlijk trainingsschema, worden ook 15 minuten lang 'andere' oefeningen aangeboden. Deze andere oefeningen worden aangeboden als circuittraining. De ene keer ligt de nadruk wat meer op cardio, de andere keer meer op kracht of coördinatie. Zo wordt het hele lichaam aangesproken en blijft het trainen ook leuk. De circuittraining kan uitgevoerd worden op elk niveau en zo nodig aangepast aan de mogelijkheden of wensen van de cliënt. Meer informatie? Meld je aan voor een intake en probeer het een maand!

Bekkenbodemteam Langeland Ziekenhuis

Namens Paramedisch Centrum Impact neemt Mariska Willemsen deel aan het twee wekelijks georganiseerde overleg van het multidisciplinaire "Bekkenbodemteam Langeland". Aan dit overleg nemen verder de urologen, gynaecologen, chirurgen en incontinentieverpleegkundige van het Langeland Ziekenhuis deel. Tijdens het overleg wordt het te volgen beleid bij bekkenbodem-patiënten besproken en afgestemd. Dit komt uiteindelijk de zorg voor u, als patiënt, ten goede.

Bekkenbodemteam Langeland Ziekenhuis

Hans Mourits ontvangt Master-titel

Op woensdag 16 oktober jl. heeft onze collega Hans Mourits zijn diploma voor Master Specialized Physiotherapy ontvangen. We feliciteren Hans van harte met het behalen van deze titel. Hans is daarme de 6e collega binnen PMC Impact met deze titel.Het behalen van de Master-titel is de beloning van 2 jaar studie aan de Hoge School Utrecht. De studie is een wetenschappelijke verdieping van de reeds verkregen kennis in de opleiding fysiotherapei en manuele therapie.

Hans1.jpg

PMC Impact in AD Zoetermeer 04-12-2012

Annelies Pool legt uit

Wetenschap in praktijk

ZOETERMEER Het gaat slecht met de fysiotherapie. In de eerste drie kwartalen van dit jaar bezochten 10 procent minder mensen een praktijk in vergelijking met dezelfde periode' in 2011. Paramedisch Centrum Impact heeft er weinig last van door een speciale methode. JOEY GARDIEN

De economische crisis raakt ons allemaal. Op veel zaken wordt bezuinigd, ook op fysiotherapie. "En dat is niet verstandig;' volgens Annelies Pool (47). Als fysiotherapeute is zij werkzaam bij Impact, met vestigingen in Oosterheem en Seghwaert. Ze vindt dat mensen behandelingen beter niet kunnen uitstellen. "In deze tijd wordt zorg vaak uitgesteld tot de pijn echt ondraaglijk is. Als mensen dan eenmaal bij de fysiotherapeut komen, is het vaak al te laat of kost het veel behandelingen. Dat is zonde, want als een patiënt op tijd is, zijn er vaak minder behandelingen nodig. Dat scheelt dan weer in de kosten!' Toch merkt Pool dat het bij Impact niet heel slecht gaat. "Natuurlijk merk je wel wat potentiële patiënten iets terughoudender zijn. Maar de echte problemen zitten bij praktijken die in wijken zijn gevestigd waar veel mensen wonen met lage inkomens. Die hebben echt geen geld om het te betalen en blijven vaak jarenlang met 'klachten rondlopen. Fysiotherapeuten' hebben het dan lastig om het hoofd boven water te houden:' Impact wil zich ook onderscheiden van andere praktijken. Er wordt gebruik gemaakt van 'evidence based'. Pool legt uit: "Bij Impact proberen we om de wetenschap achter fysiotherapie in de praktijk te brengen. Zo stellen wij het verplicht dat al onze medewerkers een masteropleiding hebben gevolgd of kon aan het volgen zijn. Zo kan een veel beter advies aan patiënten worden gegeven, omdat we ons baseren op bewijs na wetenschappelijk onderzoek. We verwachten dat onze therapeuten ook na hun opleiding nieuwe wetenschappelijke literatuur blijven lezen:'

ONDERSTEUNEN

Het verschil met reguliere fysiotherapie ligt bijvoorbeeld bij mensen met chronische klachten. Pool: "Andere fysiotherapeuten kunnen vaak niets meer voor mensen met blijvende klachten betekenen. Wij blijven die mensen juist ondersteunen. Doordat we op de hoogte zijn van de nieuwste behandelmethodes is het mogelijk om hen toch bepaalde oefeningen te laten doen, waardoor zij weer beter kunnen functioneren in de maatschappij." - Overigens moet 'evidence based' niet overschat worden. "Het is niet zo dat je per definitie een betere fysiotherapeut bent als je een wetenschappelijk opleiding hebt gehad. Ervaring in het vak is ook erg belangrijk:' In 2025 wordt het wel landelijk verplicht dat fysiotherapeuten een masteropleiding volgen.

Download het artikel uit het AD Zoetermeer (pdf)

Fysiotherapeut minder bezocht

Mensen gaan minder vaak naar een fysiotherapeut. In de eerste drie kwartalen van 2012 is het bezoek met gemiddeld 7 tot 10 procent gedaald, vergeleken met de bezoekersaantallen in de eerste drie kwartalen van 2009-2011. Dit blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het KNGF wijt de daling aan het beperken van de vergoeding in het basispakket, begin dit jaar. Volgens het genootschap weten cliënten niet goed meer waar ze recht op hebben. Via de basisverzekering worden nog maar weinig behandelingen vergoed, maar veel mensen denken ten onrechte dat ze ook de eerste twintig behandelingen zelf moeten betalen als ze aanvullend verzekerd zijn.

Het KNGF wijst erop dat mensen later duurdere zorg nodig hebben als ze blijven doorlopen met klachten. Door de fysiotherapie weer op te nemen in het basispakket zou 160 miljoen euro bespaard kunnen worden. Bestuursvoorzitter Zijlstra van het KNGF roept de politiek daarom op om de komende maanden het beleid nog eens goed te heroverwegen.

bron: nos.nl

Jan Pool, Winnaar David Lamb Memorial Award (IFOMT) 2012

Jan Pool met David Lamb Lecture Award 2012Jan Pool heeft op do 4 oktober j.l. de David Lamb Memorial Award gewonnen.De award werd uitgereikt tijdens het IFOMT 2012 in Québec City. Jan ontving de prijs voor zijn artikel in Spine van mei 2010, "Is a behavioral graded activity program more effective than manual therapy in patients with subacute neck pain? Results of a randomized clinical trial".

Sander komt Impact versterken

Per 1 september j.l. is Sander de Roo het team van PMC Impact komen versterken.Sander is algemeen fysiotherapeut en heeft ervaring met het begeleiden van groepen, in het bijzonder bij mensen met hartklachten en hartrevalidatie. We zijn erg blij met deze versterking omdat PMC Impact in de toekomst graag groepstherapie voor mensen met hartfalen en hartrevalidatie wil gaan organiseren.