Uw eerste afspraak

Bij de eerste behandeling moet u uw verwijzing (indien van toepassing) en een legitimatiebewijs (ID, paspoort, rijbewijs) meebrengen. Zorgverzekeraars vragen ons om uw identiteit te checken bij het eerste bezoek. Tevens vragen we u om (voor uw eigen hygiëne) een grote handdoek mee te brengen. Bij het eerste bezoek proberen we een duidelijk beeld te krijgen van uw klacht. Dit doen we door een

  1. Screening, waarbij uw klacht kort geïnventariseerd wordt en we bepalen of u niet eigenlijk eerst een arts moet bezoeken voor u door de fysiotherapeut behandeld wordt.
  2. Intake, waarbij dieper op de klacht en de ontstaansgeschiedenis wordt ingegaan. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats waarbij bewegelijkheid, kracht en stabiliteit onderzocht worden.
  3. Aanmaken van een dossier, waarbij alle gegevens in het patiëntendossier worden vast gelegd. Dit dossier is goed beveiligd en niet toegankelijk voor derden.
  4. Indien gewenst (en mits van te voren afgesproken) een eerste behandeling waarbij gelijk een start wordt gemaakt met het verhelpen van uw klachten