Geriatrie fysiotherapie

Wanneer u ouder wordt en uw beweeglijkheid afneemt, kunt u daardoor belemmeringen of klachten ervaren. U kunt dan de hulp gebruiken van de fysiotherapie voor ouderen, de geriatrie fysiotherapie. De geriatrische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek (meerdere aandoeningen tegelijk). Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Deze fysiotherapeut beschikt over specifieke kennis van de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. U doet bij de geriatrie fysiotherapeut vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatrie fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert zij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De geriatrie fysiotherapeut van PMC Impact heeft na haar basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatrie fysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatrische fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Geregistreerde geriatrie fysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Lees meer over de geriatrie fysiotherapeut...