Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut houdt zich bezig met de ontwikkeling van het kind van 0-18 jaar.

Denk hierbij aan kinderen met:

  • Een motorische ontwikkelingsachterstand in de grove of fijne motoriek, waaronder problemen met lopen, fietsen, schrijven e.d.
  • Orthopedische klachten
  • Aangeboren problematiek
  • Verworven problematiek
  • Ademhalingsproblemen
  • Conditieproblematiek
 

Tijdens de behandeling staat het kind samen met de activiteit en de omgeving waarin het kind participeert centraal. Al spelenderwijs gaan wordt er geoefend om de behandeldoelen te bereiken.

Procedure

Wanneer het kind zich aanmeldt zal er een uitgebreide screening plaatsvinden door middel van een gesprek met het kind en de ouders, een observatie en het uitvoeren van metingen. Hiervan wordt verslag gedaan naar de huisarts en/of behandelend (kinder)arts. Aanmelding kan met en zonder verwijzing. Fysiotherapie voor kinderen wordt altijd vergoed uit de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de 9 daarop volgende behandelingen zijn altijd verzekerd. Er is hier geen sprake van eigen risico. Deze 18 behandelingen fysiotherapie kunnen uitgebreid worden aan via de aanvullende verzekering. In sommige gevallen wordt kinderfysiotherapie chronisch vergoed. Hiervoor is altijd een verwijzing nodig.