Informatie

Welkom bij Impact

De fysiotherapeut van Impact gaat u helpen bij het vinden van de oplossing van uw bewegingsprobleem.De fysiotherapeuten van Impact zijn specialisten op het gebied van het menselijk bewegen en hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. Daarom zal de assistente u bij aanmelding, vragen welke klachten u heeft. Vervolgens kan ze bij de meest geschikte behandelaar een afspraak voor u plannen (o.b.v. van uw klacht en beschikbaarheid in de agenda).Impact is een praktijk voor fysiotherapie en training. Dat betekent dat we naast individuele behandelingen ook groepsbehandelingen en trainingen aanbieden.Informatie over onze behandelingen en trainingen vindt u op onze website w

Uw eerste afspraak

Voor de eerste afspraak wordt een dubbele tijd gereserveerd in de agenda van uw behandelaar. Daardoor heeft deze de tijd om met u screening, anamnese (vraaggesprek over uw klachten), onderzoek en behandeling te doorlopen. Tevens moet in deze tijd ook het behandeldossier worden ingevuld.

Vergeet niet om bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringsbewijs mee te nemen.

Screening

Komt u zonder verwijzing van een arts, dan voert de fysiotherapeut van Impact een screening uit om vast te stellen of uw klacht zondermeer fysiotherapeutisch behandeld kan worden. Soms is het belangrijk dat u, voordat u in behandeling wordt genomen, eerst de huisarts raadpleegt. In dat geval wordt u met een verslag verwezen naar uw huisarts.

Anamnese

Als de screening goed doorlopen is, volgt een vraaggesprek over uw klacht. Het ontstaan, verloop en de huidige situatie worden besproken evenals uw algehele gezondheid en medicijngebruik. Daarna volgt over het algemeen een lichamelijk onderzoek. Houdt er rekening mee dat u zich dan (gedeeltelijk) moet ontkleden.Na het onderzoek zal de fysiotherapeut met u de conclusie en het voorgestelde behandelplan bespreken. Als daar nog tijd voor is, wordt meteen gestart met de behandeling. U kunt adviezen, leefregels en oefeningen meekrijgen. We verzoeken u die serieus te nemen en op te volgen.

Kwaliteit

Bij Impact vinden we kwaliteit heel belangrijk. Onze fysiotherapeuten zijn hoog opgeleid en houden hun kennis en inzichten up-to-date door het volgen van (bij)scholing. Ze zijn daardoor op de hoogte met de laatste ontwikkelingen op hun aandachtsgebied en behandelen volgens de meest recente inzichten.

Keurmerk Fysiotherapie

Impact is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie wil fysiotherapeuten inzicht geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen.

Landelijke Database Kwaliteit (LDK)

Een van de kwaliteitseisen die het Keurmerk Fysiotherapie stelt aan Impact is deelname aan het LDK. Deelname aan het LDK betekent dat Impact eens per maand geanonimiseerde gegevens betreffende het gebruik van meetinstrumenten verstuurt naar het NIVEL. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, geeft u dit dan aan bij uw therapeut.

Enquête

Wanneer u uitbehandeld bent zal er automatisch per mail (Qualiview) een enquête gestuurd worden met vragen over uw behandeling. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, geeft u dit dan aan bij uw therapeut. Wij stellen het op prijs wanneer u de enquête in wilt vullen. We willen hierdoor onze kwaliteit behouden of nog meer vergroten.



 

Online vragenlijsten

Om uw vooruitgang te scoren en de kwaliteit van uw behandeling hoog te houden maken we gebruik van (online) vragenlijsten. Het online invullen van vragenlijsten wordt door ons gestimuleerd, omdat u de mogelijkheid krijgt de vragenlijst op uw gemak in te vullen. Bovendien houdt uw fysiotherapeut meer tijd over voor uw daadwerkelijke behandeling. Het invullen van online vragenlijsten is veilig en de uitkomsten komen automatisch in uw dossier en worden door de fysiotherapeut verwerkt in de behandelaanpak.

Afmelden

Bent u verhinderd, ziek of komt de afspraak u toch niet zo goed uit? Neem dan z.s.m. contact met ons op. Wanneer u minder dan 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. In het weekend kunt u de voicemail van de praktijk inspreken.

Privacy

Wij zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken rondom uw behandeling. Uw gegevens worden met zorg bewaard. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie aan anderen.Indien u zich zonder verwijzing heeft aangemeld zal aan u worden gevraagd of uw huisarts op de hoogte gesteld mag worden van de conclusie uit de screening. Uw dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Hierop is de AVG van toepassing.

Recht op informatie

De fysiotherapeut moet u vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Vraag gerust om toelichting indien er iets niet duidelijk is.

WGBO

Impact is binnen haar behandelingen gehouden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Wat van u wordt verwacht

ŸUit hygiënisch oogpunt is het wenselijk dat u een groot badlaken meebrengt en gepast ondergoed draagt.Ÿ Wij declareren zo mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanspraak kunt maken op vergoeding door uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota voor de kosten van behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze nota (en het eventueel zelf in dienen bij uw zorgverzekeraar). Tarieven en betalingsvoorwaarden zijn te vinden op onze website.

Klachtrecht

Het zou kunnen gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling.In dat geval kunt u het beste praten met degene die u verantwoordelijk acht.Indien u dit niet wenst kunt u altijd een van de maatschapsleden hierop aanspreken.U kunt een afspraak daartoe maken met de assistente.Levert een gesprek niets op dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (onze beroepsorganisatie).

Vragen?

In deze folder hebben wij u uitleg gegeven over de belangrijkste zaken binnen onze praktijk. Mocht u toch nog vragen hebben bespreek deze dan gerust met uw behandelend therapeut.Wij gaan uit van een prettige samenwerking met u gedurende uw behandeltijd.