Patiënt-tevredenheid

Kwaliteit

Bij PMC Impact willen we u fysiotherapie van hoge kwaliteit aanbieden. We werken eraan om deze kwaliteit steeds te verbeteren. Dit doen we enerzijds door onze fysiotherapeuten te laten specialiseren naar Master-niveau (bijvoorbeeld Manuele therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Geriatrische fysiotherapie en Kinderfysiotherapie). Anderzijds proberen we te leren van uw ervaringen binnen onze praktijk. Daarom vragen we u na beëindiging van uw behandeling een (online) vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt de Consumer Quality Index (CQi) genoemd.

Qualiview helpt PMC Impact Fysiotherapie onze zorg te verbeteren

Wij begrijpen het dat u in de huidige samenleving constant bestookt wordt met tevredenheidsenquetes door webshops en autogarages. Daarom vragen wij eerst of u deze enquete zou willen invullen voordat wij deze te sturen. U kunt dus weigeren. Het toesturen van de CQi doen wij niet zelf. Wij hebben dat uitbesteed aan Qualiview, waar u anoniem en met in achtneming van de privacy-wetgeving de vragenlijst kunt invullen.

Natuurlijk willen we heel graag dat u de CQi wel invult voor ons omdat zorgverzekeraars de uitkomsten hiervan meenemen in hun afwegingen bij de contractering van fysiotherapeutische zorg. Om hu te kunnen helpen hebben wij immers een zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar nodig. Zo helpen we elkaar!

Net Promotor Score

De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen (vrienden, collega’s, familie, …) zou aanbevelen. De achterliggende gedachte is simpel: als u graag een bepaald product gebruikt of zaken doet met een bepaald bedrijf, wil u dit maar al te graag delen met anderen.

De vraag: "Hoe waarschijnlijk het is dat u deze praktijk zal aanbevelen bij vrienden/collega's?" wordt gescoord op een 10 punts-schaal.

De NPS wordt berekend door het percentage "Cricasters", die 5 of lager scoorden, af te trekken van het percentage "Promotors", die 9 of 10 scoorden. De "Passief tevredenen" die een 6, 7 of 8 scoorden worden buiten beschouwing gelaten.

De score kan uiteen lopen van -100 tot 100.

PREM

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. De PREM is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

De PREM meet 3 Kwaliteitsdomijnen

  • Praktijk

  • Behandelplan

  • Contact