Verhinderd?

Tenminste 24 uur van tevoren afzeggen

Dat patiënten niet naar hun afspraak komen, komt helaas regelmatig voor. Ook bij Impact. Het wegblijven of niet op tijd afzeggen van een afspraak zorgt voor onnodig lange wachttijden voor patiënten. Uw behandelaar kan in die gevallen zijn of haar tijd niet meer efficiënt invullen.

Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. U kunt uw afspraak alleen telefonisch afzeggen of verplaatsen (dus niet per e-mail). Dit kan op werkdagen, binnen kantoortijden van 8.30 – 15.00 uur, door contact op te nemen met de assistente van PMC Impact. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip. Buiten deze tijden staat het antwoordapparaat aan en kunt u daarop uw afmelding inspreken.

  • Telefoon Seghwaert: (079) 331 30 65
  • Telefoon Oosterheem: (079) 331 88 43

Om discussies achteraf te voorkomen wordt uw afmelding altijd zorgvuldig door ons geregistreerd in de agenda van de betreffende medewerker. Het tijdstip en de datum van afmelding wordt genoteerd evenals de initialen van de medewerker die u aan de telefoon heeft gehad.

Wanneer wordt het wegblijftarief in rekening gebracht?

Als u uw afspraak met de fysiotherapeut of behandelaar helemaal niet, zonder geldige reden of niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) hebt afgezegd.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen 75% van onze normale tarieven per afspraak. Deze rekening moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Is overmacht een reden om het wegblijf tarief niet in rekening te brengen?

Nee. Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn dat u niet kan komen. Dit is helaas voor ons niet per individueel geval te controleren. Daarom moeten we één lijn trekken en het tarief bij iedereen in rekening brengen. Mocht u toch een beroep willen doen op overmacht, dan kunt u bezwaar aantekenen bij PMC Impact.