Vergoeding

Fysiotherapie zit meestal alleen in het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Soms is er vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Wat u dan precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapeutische behandeling die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding fysiotherapie uit aanvullende verzekering

Op de website Independer.nl vindt je een overzicht van alle aanvullende verzekeringen per verzekeraar, de vergoedingen en de premies.

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk (meer) behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. En informeer naar de hoogte van eventuele vergoedingen. Soms geldt er een vergoeding voor maar 4 behandelingen, soms is het onbeperkt. Soms is het een aantal behandelingen, soms een budget.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Deze lijst is zeer beperkt en niet alle chronische aandoeningen komen er op voor.Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een rekenvoorbeeld...

Houdt er bovendien rekening mee dat indien u gebruikt maakt van vergoeding uit de basisverzekering (omdat uw aandoening voorkomt op de lijst) ook het eigen risico wordt aangesproken.

Vergoeding bekkenfysiotherapie

Heeft u last van urine-incontinentie? Dan krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed uit de basis verzekering (ook het eigen risico wordt aangesproken).

Prijzen fysiotherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Iedere zorgverzekeraar hanteert andere tarieven. De tarieven die wij berekenen als u niet verzekerd bent vindt u ook op deze website.

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Dit is geregeld via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). De procedure van de intake is verschillend bij aanmelding met of zonder verwijzing (lees meer).