Betalingsvoorwaarden

Uw zorgverlener heeft de vordering die hij op u heeft overgedragen aan UwNota.nl en hanteert derhalve de betalingsvoorwaarden van UwNota.nl.

  • De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling worden bij u in rekening gebracht door UwNota.nl.
  • De betalingstermijn bedraagt één maand. U wordt geacht binnen 30 dagen na de factuurdatum het bedrag te hebben betaald aan UwNota.nl.
  • Indien deze betalingstermijn is overschreden bent u wettelijk in gebreke en zullen extra kosten in rekening worden gebracht en gerechtelijke stappen tot inning van de nota worden genomen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor uw rekening.
  • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij u om eerst het bedrag van de nota aan UwNota.nl te betalen.
  • Indien u de ontvangen nota aan UwNota.nl heeft betaald, adviseren wij u om deze nota daarna bij uw zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. Vergeet vervolgens niet om op het declaratieformulier van uw zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan u moet worden uitgekeerd en niet aan UwNota.nl.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij UwNota.nl. Dit kunt u doen via de speciale patiënten website www.uwnota.nl

U kunt bij UwNota.nl ook een betalingsregeling aanvragen, zodat u uw nota in termijnen kunt betalen als dat u beter uitkomt. Kijk voor meer informatie op de website www.uwnota.nl.