Indicatie chronische fysiotherapie

Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Een voorbeeld...

Stel u heeft een aanvullende zorgverzekering (met vergoeding voor 18 behandelingen fysiotherapie) en u komt met een verwijzing van uw huisarts bij de fysiotherapeut. Op de verwijzing staat de diagnose "Frozen shoulder". Frozen shoulder komt als aandoening voor op de chronische lijst of lijst Borst. Hiervoor staat een vergoeding vanuit de basisverzekering gedurende 12 maanden.

Echter u moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Hiervoor kunt u uw aanvullende zorgverzekering (waaruit u 18 behandelingen fysiotherapie betaald krijgt) aanspreken.

In de praktijk betekent dit dat u de eerste 18 behandelingen vergoed krijgt uit de aanvullende verzekering. Vervolgens moet u 2 behandelingen zelf betalen (18 + 2 = 20 behandelingen). Vanaf de 21ste behandeling krijgt alles weer vergoed uit uw basisverzekering. Voor vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering kan uw eigen risico gelden. Voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Rekenvoorbeeld vergoeding chronische indicatie fysiotherapie bij PMC Impact Fysiotherapie