Bekkenbodemteam Langeland Ziekenhuis

Namens Paramedisch Centrum Impact neemt Mariska Willemsen deel aan het twee wekelijks georganiseerde overleg van het multidisciplinaire "Bekkenbodemteam Langeland". Aan dit overleg nemen verder de urologen, gynaecologen, chirurgen en incontinentieverpleegkundige van het Langeland Ziekenhuis deel. Tijdens het overleg wordt het te volgen beleid bij bekkenbodem-patiënten besproken en afgestemd. Dit komt uiteindelijk de zorg voor u, als patiënt, ten goede.

Bekkenbodemteam Langeland Ziekenhuis