"Wij passen nieuwe technieken en producten snel toe"

UIt Zoetermeerse Zaken, juni 2017

Sterker nog, Impact is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten die kunnen worden toegepast binnen het vakgebied van de fysiotherapie. "We willen onze cliënten daarmee 'state-of-the-art' zorg bieden en we willen ons onderscheiden van andere aanbieders van paramedische zorg. Maar we willen ook de ontwikkelingen in het vakgebied stimuleren, door ervaringen, metingen en resultaten terug te koppelen naar de leverancier of de wetenschap"

Aan het woord is dr. Annelies Pool. Zij is sinds 1988 als fysiotherapeut actief in Zoetermeer. Paramedisch Centrum Impact bestaat sinds 1998 en is ontstaan uit de fusie van twee fysiotherapiepraktijken. Inmiddels heeft Impact twee vestigingen (Seghwaert en Oosterheem) en zijn er in totaal 15 fysiotherapeuten en 3 assistenten actief. De fysiotherapeuten
zijn specialisten, vaak op Master-niveau. Men kan bij Impact niet alleen terecht voor 'reguliere' fysiotherapiebehandeling, maar ook voor manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, haptonomie, lymfedrainage en groepstherapie. We doen onderzoek met behulp van echo-diagnostiek
en bieden diverse trainingen aan {FitControl®, OutdoorFit en ZwangerFit®)."

HOOG RAPPORTCIJFER

We zijn uitgegroeid tot een flink paramedisch centrum," beaamt Geert Vlietstra, ook één van de fysiotherapeuten. "Dat biedt veel voordelen. We kunnen met elkaar overleggen over behandelingen, samenwerken en naar elkaar doorverwijzen. Onze dienstverlening wordt daar alleen maar beter van." Met gepaste trots vertelt hij dat de cliënten na hun behandeling een evaluatieformulier invullen en dat 'meer dan 200 cliënten gedurende de laatste twaalf maanden Impact waarderen met een rapportcijfer 8,8'.


BEDRIJFSMATIG WERKEN

Voor fysiotherapeuten is er heel wat veranderd sinds de fysiotherapie per 1 januari 2006 vrij toegankelijk werd en men zonder verwijzing door een huisarts naar een fysiotherapeut kan. "Voorheen bestond onze PR uit het onderhouden van goede relaties met huisartsen. Nog altijd vinden we een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere fysiotherapeuten in Zoetermeer en omstreken belangrijk, maar nu we bedrijfsmatig moeten werken, omvat onze PR zoveel meer. De omslag van patiënten naar cliënten betekende de omslag naar bedrijfsmatig
werken - naar ondernemen, met alles erop en eraan," vertelt Annelies.
"We willen daarbij onze cliënten echter niet 'binden: want het is in onze bedrijfsfilosofie verankerd om doelmatig te behandelen en dus niet langer dan nodig. We moeten 'winst' halen uit een goede naam. Tevreden cliënten zorgen veelal voor mond-tot-mondreclame."


STEEDS IN ONTWIKKELING

Leer je zonder bedrijfsmatige achtergrond het bedrijfsmatig werken door 'trial and error'? "Deels," bevestigt Annelies, "maar we hebben ook een adviseur geconsulteerd uit het bedrijfsleven, we hebben cursussen van MKB Nederland gevolgd, zoals 'Marktwerking in de zorg: en we zijn veel wijzer geworden van afstudeerprojecten die we hier hebben laten uitvoeren door HEAO-studenten Commerciële Economie. Maar het is alleen maar goed om te blijven leren. Als bedrijf binnen de Zoetermeerse gezondheidszorg zijn we sowieso steeds in ontwikkeling."
Impact - en ongetwijfeld ook andere fysiotherapiepraktijken - ziet zichzelf ook voor een andere uitdaging gesteld doordat de tarieven voor fysiotherapie de laatste tien jaar niet meer geïndexeerd zijn . "Om alle kosten te kunnen dekken, zijn we daarom voortdurend op zoek naar
andere geldstromen, bijvoorbeeld door naast fysiotherapie ook andere, aanverwante 'producten' aan te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de diverse trainingen {FitControl®, OutdoorFit en ZwangerFit®)," vertelt Vlietstra.

INNOVATIE

Bij Impact vindt men innovatie belangrijk. Daarom zijn een aantal fysiotherapeuten betrokken bij onderzoek, publicaties en {na)scholing."Wanneer we de laatste ontwikkelingen, technieken en producten bij onze behandelingen toepassen, moeten ze bijdragen aan de kwaliteit van de
zorg. Onze 'core business: de zorg, mag er in geen geval onder leiden: stelt Pool die naast fysiotherapeut bij Impact ook wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Amsterdam is. "Wij passen nu bijvoorbeeld virtual reality-technieken toe bij de behandeling van nekklachten
en we boeken daarmee zeer goede resultaten ." Heel eenvoudig uitgelegd wordt de aandacht van de cliënt met virtual reality afgeleid van de pijnprikkels. Hierdoor houdt hij zijn nek minder stijf (om zichzelf tegen pijn te beschermen) en zijn er meer bewegingen mogelijk. Volgens Annelies
zal virtual reality naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst een grote rol gaan vervullen in de fysiotherapie."Met toestemming van onze cliënten werken zij soms ook mee aan wetenschappelijk onderzoek.
Metingen, ervaringen en resultaten worden dan teruggekoppeld naar de leverancier of de wetenschap om de nieuwe techniek nog verder te verbeteren," vervolgt zij.


'BE GOOD AND TELL IT'

"Juist omdat we ons met die toepassing van de allernieuwste technieken in ons vakgebied onderscheiden van andere aanbieders, komt daar de bedrijfsmatige aanpak weer om de hoek. Want hoe laten wij onze (potentiële) cliënten weten dat onze dienstverlening 'state-of-the-art'
is?" Geert Vlietstra vertelt dat Impact zijn doelgroep op verschillende manieren benadert: "Behalve onze website - die goed gevonden kan worden dankzij SEO (Search Engine Optimizing) - hebben we digitale nieuwsbrieven. Ook organiseren we regelmatig informatie-avonden over verschillende onderwerpen die we aankondigen met advertentiesin de huis-aan-huisbladen en op een stoepbord voor de deur. Er draait een promotiefilmpje van Impact in het restaurant van het Lange Land Ziekenhuis en enige tijd geleden hebben we een eigen Impact wijkkrant huis-aan-huis verspreid. Tja, als je wilt dat cliënten voor jou kiezen, moet je er wel voor zorgen dat ze je kennen."