Informatie voor verwijzers

Aanspraken COPD basisverzekering in 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling in de basisverzekering opgenomen, voor zover sprake is van COPD stadium II of hoger van de Gold Classificatie.

De omvang van deze oefentherapie gedurende maximaal twaalf maanden is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is, bestaat vervolgens recht op vervolgbehandeling voor zover sprake is van de 3 zwaarste klassen voor de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Deze vervolgbehandeling is gemaximeerd voor iedere periode van twaalf maanden die volgt op de eerste behandelperiode van 12 maanden.

De ziektelast is onderverdeeld in vier groepen. Deze groepen hebben in het startjaar van de behandeling recht op:

Vergoeding Vanuit de basisverzekering
Bron: kngf.nl
periode 1e jaarvolgende jaren
indicatieClass. A5 x-
 Class. B27 x3 x
 Class. C & D70 x52 x
Eigen risico van toepassingjaja

Na het eerste jaar wordt het maximum aantal aangepast aan de hand van hoeveel onderhoudsbehandelingen er nodig zijn. De maximum aantallen zijn dan lager:

Voor alle COPD-patiënten, die op 31 december 2018 reeds in behandeling zijn, wordt de datum van de eerste behandeling in 2019 de startdatum van de eerste behandelperiode van de therapie van twaalf maanden (het eerste behandeljaar). Daarmee wordt voorkomen dat COPD-patiënten, die voor 1 januari 2019 al therapie voor COPD vergoed kregen uit de basisverzekering, direct in de onderhoudsfase met vervolgbehandelingen worden ingedeeld.

  1. De fysiotherapeut kan de patiënten, die hij al onder behandeling heeft, indelen in de categorieën A t/m D. Dat gebeurt op basis van de informatie die al eerder van huisarts en longarts is verkregen en op basis van de behandelhistorie in de praktijk. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de behandelend arts (huisarts of longarts).

  2. Voor nieuwe patiënten is de informatie, die de huisarts of longarts geeft op de verwijzing, bepalend voor de indeling in de genoemde categorieën, afhankelijk van ernst/hoeveelheid van exacerbaties en symptomen bij COPD.

Deze indeling wordt door de huisarts en longarts gemaakt naar aanleiding van de Gold Class 2013. Dit is ook de basis voor het advies van ZIN naar VWS geweest.

GOLD-klasse 4 C D >1 Exacerbatie geschiedenis
3
2 A B 1
1 0
  mMRC 0-1
CAT <10
mMRC > 1
CAT>9
 
Symptomen

De GOLD classificatie gebruikt risico factoren (GOLD 1 tot 4 en aantal exacerbaties) en ernst van de symptomen (mMRC of CAT schaal). In het geval dat beide risicofactoren in een andere categorie vallen wordt rekening gehouden met het hoogste risico (bv: GOLD 1 (GOLD A of B) met 2 COPD exacerbaties vorig jaar (GOLD C of D) valt in klasse GOLD C of GOLD D.

Per 1 januari 2019 bestaat de verwijzing naar de fysiotherapeut door longarts of huisarts uit: de diagnose en Gold- classificatie in een letter en cijfer, bijvoorbeeld: COPD Gold III C.

Hiermee kan de fysiotherapeut de patiënt in de juiste groep indelen en declareren bij de ziektekostenverzekering.

Bij vragen over de vergoeding van COPD uit de basisverzekering in 2019? Dat kan via info@pmcimpact.nl of (079) 331 30 65

Bron: COPD Netwerk Fysiotherapie Midden Holland