Onderzoek bij Impact

U wordt bij Impact "Evidence Based" behandeld. Dat betekent dat wij steeds op de hoogte zijn van de nieuwste kennis verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. Impact werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek en initieert zelf wetenschappelijk onderzoek. Er zijn nauwe contacten met verschillende universiteiten en hogescholen. O.a. omdat twee van onze medewerkers part-time verbonden zijn als wetenschappelijk onderzoeker zijn aan de Hogeschool Utrecht en Erasmus MC Universiteit Rotterdam. Hierdoor houdt Impact feeling met wetenschappelijk onderzoek en wordt onze kennis up-to-date gehouden.

Tevens functioneert Impact als onderzoekscentrum. Hiervoor wordt aan patiënten soms gevraagd deel te nemen aan onderzoek of examens.

Voorbeelden van onderzoeken (o.a. verricht bij Impact) die hebben geleid tot internationale wetenschappelijke publicaties...

  1. Effectiviteit van groepstherapie bij patiënten met lage rugpijn (EMGO Instituut van het VU Medisch Centrum, Amsterdam)
  2. Spanning van bekkenbodemspieren bij patiënten met bekkenpijn (Erasmus MC, Rotterdam)
  3. Kracht en activiteit van been en romp-spieren bij het heffen van het been, een vergelijking tussen patiënten met bekkenpijn en gezonden (Erasmus MC, Rotterdam)
  4. Verschillen in omvang van nekspieren, een vergelijking tussen patiënten met nekpijn en gezonden,  gemeten met echo (Erasmus MC, Rotterdam)
  5. Effectiviteit van manuele therapie versus fysiotherapie bij patiënten met acute nekklachten  (EMGO Instituut van het VU Medisch Centrum, Amsterdam)
  6. Effectiviteit van manuele therapie versus gedragsmatige therapie bij patiënten met sub-acute nekklachten(EMGO Instituut van het VU Medisch Centrum, Amsterdam)
  7. Er zijn een tweetal betrouwbaarheidsonderzoeken gedaan naar meetinstrumenten die gebruikt worden bij patiënten met nekklachten.
  8. Door studenten van de Leidshogeschool is een validiteitsonderzoek gedaan naar de meetinstrumenten die in ons trainingsruimte worden gebruikt. Zij hebben gekeken of de meetinstrumenten wel meten wat ze moeten meten

Complete literatuurlijst